دوره های تیزهوشان و آمادگی آزمون های ورودی و ترم مدارس برتر

فیلتر
بازه قیمت
تخفیف
موجودی
آزمون فصل 4 و 5 ششم
آزمون فصل 4 و 5 ششم

سفربه اعماق زمین و زمین پویا

20,000
تومان
آزمون فصل 2 و 12 علوم نهم
آزمون فصل 2 و 12 علوم نهم

مباحث شیمی و زیست

20,000
تومان
آزمون فصل 11 و12 هفتم
آزمون فصل 11 و12 هفتم

مباحث سلول و سازمان بندی آن و سفره سلامت

20,000
تومان
آزمون فصل 4 علوم پنجم
آزمون فصل 4 علوم پنجم

20,000
تومان
آزمون فصل 6 تا 10 پنجم
آزمون فصل 6 تا 10 پنجم

دروره مباحث فصل های 6 تا 10

30,000
تومان
آزمون جمع بندی علوم  هفتم دوره تابستان
آزمون جمع بندی علوم هفتم دوره تابستان

مباحث تدریسی در تابستان

20,000
تومان
آزمون جمع بندی علوم پنجم دوره تابستان
آزمون جمع بندی علوم پنجم دوره تابستان

مباحث تدریس شده در تابستان

20,000
تومان
آزمون ورزش و نیرو 1 و 2 ششم
آزمون ورزش و نیرو 1 و 2 ششم

آزمون فصل 6 و 7 ششم

ناموجود
آزمون چه خبر 1 و 2 پنجم
آزمون چه خبر 1 و 2 پنجم

آزمون مبحث حواس پنجگانه

ناموجود
آزمون جمع بندی علوم  نهم دوره تابستان
آزمون جمع بندی علوم نهم دوره تابستان

مباحث تدریسی در تابستان

ناموجود
آزمون جمع بندی  علوم ششم دوره تابستان
آزمون جمع بندی علوم ششم دوره تابستان

آزمون دروس 1 تا 3 علوم ششم

ناموجود