دوره های تیزهوشان و آمادگی آزمون های ورودی و ترم مدارس برتر

مدارس تیزهوشان و برتر چه ویژگی هایی دارند؟

خلاصه

مدرسه خوب علاوه بر سطح آموزشی مناسب دارای محیط فرهنگی و اخلاقی مناسبی بوده و بر رشد و شکوفایی استعدادهای دانش آموز و تعاملات اجتماعی ، کار گروهی و دیگر جنبه های شخصیتی دانش آموزان توجه ویژه ای داشته و راه را برای موفقیت دانش آموزان فراهم می نماید

۱۴۰۲ يکشنبه ۵ شهريور
743
مدارس تیزهوشان و برتر چه ویژگی هایی دارند؟

برخی از شاخصه های مدارس برتر به طور خلاصه عبارتند از 

کادر آموزشی قوی

محیط فرهنگی و اخلاقی مناسب

خدمات مشاوره

مدیریت و کادر اجایی قوی

فضای مناسب

توجه به مسائل نربیتی

توجه به مطالعه و سطح آموزشی بالا

برنامه ریزی آموزشی مناسب

توجه به خلاقیت  و پزوهش

امکانات آزمایشگاهی و سمعی و بصری مناسب