دوره های تیزهوشان و آمادگی آزمون های ورودی و ترم مدارس برتر

لزوم برنامه ریزی برای آزمون های ورودی مدارس برتر

خلاصه

با توجه به محدود بودن پذیرش در مدارس تیزهوشان و دیگر مدارس مطرح پذیرش در این مدارس با آزمون هایی بسیار فراتر از سطح کتاب های درسی انجام می شود که نیاز به برنامه ریزی ، آموزش فراتر از کتاب و کسب مهارت تست زنی دارد

۱۴۰۲ يکشنبه ۵ شهريور
782
لزوم برنامه ریزی برای آزمون های ورودی مدارس برتر