دوره های تیزهوشان و آمادگی آزمون های ورودی و ترم مدارس برتر

شروع کلاس ها ی جدید در تیرماه

خلاصه

دانش آموزانی که طبق هماهنگی های انجام شده با جناب عمومی و شایان ثبت نام خود را تکمیل نمودند درکلاس های جدید که از تیرماه آغاز می شود شرکت خواهند نمود

۱۴۰۲ شنبه ۴ شهريور
937
شروع کلاس ها ی جدید در تیرماه