دوره های تیزهوشان و آمادگی آزمون های ورودی و ترم مدارس برتر

ویرایش جدید کتاب علوم تیزهوشان سوم

خلاصه

ویرایش جدید کتاب براساس تغیرات کتاب درسی در سال آموزشی 403-402 همراه با پرسش های جدید و مفهومی

۱۴۰۲ شنبه ۴ شهريور
740
ویرایش جدید کتاب علوم تیزهوشان سوم